Presseinvitasjon:

Justis- og beredskapsministeren til Troms og Nordland 25. april

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Mandag 25. april kommer justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl til Fjelldal i Tjeldsund for å legge ned grunnstenen til den nye Brann- og redningsskolen. Statsråden besøker også Midtre Hålogaland tingrett ved rettsstedene i Harstad og Narvik, og politihuset i Narvik.

Med ny fagskole får vi en høyere yrkesfaglig utdanning for brann-, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell i Norge. Fagskolen er en toårig grunnutdanning på heltid, og skal ta imot 160 studenter i året. I tillegg vil skolen årlig ha cirka 2500 kurselever. Skolen får om lag 160 heltids- og deltidsansatte.

DSBs direktør Elisabeth Aarsæther, skolens styreleder Irene Lange Nordahl, Statsbyggs prosjektleder Arne Walaas, Tjeldsunds ordfører Helene Berg Nilsen, brannsjef i Oslo Jon Myroldhaug, leder brannforebyggende avdeling i Trøndelag brann og redning Anna-Karin Hermansen, samt representanter for entreprenør Harald Nilsen A/S vil også være til stede. 

Arrangementet starter kl. 1130 og varer til ca. kl. 1300. Adressen er Erling Johannessens vei 1, 9441 Fjelldal.

 

Program for dagen:

09.00:    Møte med Midtre Hålogaland tingrett, rettssted Harstad

11.30:    Legge ned grunnsten ved Brannskolen

15:00:    Møte med politiet i Narvik

16.30:    Møte med Midtre Hålogaland tingrett, rettsted Narvik

Pressekontakt: Andreas Bjørklund, 41286911, andreas.bjorklund@jd.dep.no

Ønskelig med bekreftelse på deltakelse i forkant og så snart som mulig.