Presseinvitasjon: Medaljeseremoni for Marinejegerkommandoen

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltek på medaljeseremoni for Marinejegerkommandoen fredag 21. februar kl 11.00 ved Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen. Forsvarets marinejegere skal motta medaljar for sin innsats utanfor kysten av Somalia.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltek på medaljeseremoni for Marinejegerkommandoen fredag 21. februar kl 11.00 ved Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen. Forsvarets marinejegere skal motta medaljar for sin innsats utanfor kysten av Somalia.

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen, sjef Forsvarets spesialstyrker kontreadmiral Nils Johan Holte og sjefen for Marinejegerkommandoen Tom Robertsen vil óg delta på seremonien og vil vere tilgjengelege for intervju.

 

Kontaktpersonar:

For spørsmål til forsvarsministeren, kontakt kommunikasjonsrådgjevar Marita Hundershagen (902 87846).

For praktiske spørsmål eller kontakt med dei militære sjefane, kontakt oberstløytnant Bent-Ivan Myhre (922 84 687).

Til toppen