Presseinvitasjon: Møte i Oslofjordrådet

Forvaltning av strandsonen er tema når klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen inviterer til møte i Oslofjordrådet, mandag 13. mai.

– Det er et stort press på Oslofjorden, fra alle kanter. Vi vet også at befolkningen kommer til å øke framover og at dette vil gi øke belastningen både på fjorden og strandsonen. Vi er helt avhengig av å samarbeide målrettet og raskt for dempe dette presset og sikre folk fortsatt tilgang til fjorden, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Nedbygging og privatisering har gjort at tilgangen til strandsonen er sterkt begrenset. Dette er tema når Oslofjordrådet møtes mandag 13.mai.

Samlingen starter med besøk til Oslofjordsenteret og en befaring i Indre havn, ledet av ordfører Christina Maria Bratli i Horten og fylkesordfører Anne Strømøy i Vestfold. Området var tidligere brukt som dumpeplass for søppel, men er nå i ferd med å bli en ny bydel. Her vil det være gode fotomuligheter.

Møtet i Oslofjordrådet ledes av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Statssekretær i Kommunal- og distriksdepartementet Sigrun Wiggen Prestbakmo skal holde innlegg om nasjonale forventninger og føringer for planlegging i sjø og strandsone.

Daglig leder Nikolai Winge i Holth & Winge skal snakke om lover og regler for strandsonen og grensene mellom juss og politikk. Ordfører Birgitte Gulla Løken i Larvik orienterer om kommunes arbeid med strandsoneforvaltning og opprydding i gamle reguleringsplaner.

Møtet er åpent for presse frem til lunsj.

Oslofjordrådet ble opprettet i 2021. Rådet ledes av Klima- og miljødepartementet og består av representanter for kommuner rundt Oslofjorden, fylkeskommuner, statsforvaltere, Oslofjordens friluftsråd, Fiskarlaget og Bondelaget.

Hvor: Besøkssenter Oslofjorden, Kommandørkaptein Klincks vei 7 og Sjømilitære Samfund, Øvre vei 1, Horten

Tid: Mandag 13. mai, 09-14.

Påmelding for presse kan sendes til: kldinfo@kld.dep.no