Presseinvitasjon: Nordiske næringsministre til Bergen

Norge har i 2017 formannskapet i Nordisk ministerråd. Tirsdag 16. mai inviterer næringsminister Monica Mæland de nordiske næringsministrene til møte i Bergen.

Her skal de blant annet diskutere reiseliv, en næring i stor vekst.

- Norden er et attraktivt marked for stadig flere turister. Dette skaper lokale arbeidsplasser, og mange muligheter. Jeg ser frem til å utveksle kunnskap, gode ideer og diskutere felles utfordringer med mine nordiske kolleger, sier Mæland.

De nordiske næringsministrene skal også diskutere digitalisering og omstiling av næringslivet i Norden. I tillegg kommer Maria Åsenius, stabssjef for EUs handelskommisær, for å diskutere utfordringene Norden og Europa møter med økende proteksjonisme, skepsis mot globalisering og frihandelsavtaler.

Klokken 14 møter næringsministrene reiselivsbedriften Bergen Basecamp. Bedriften arrangerer turer og aktiviteter i og utenfor Bergen. De har også ulike innovative satsinger på bærekraftig reiseliv og geoturisme.

- Bergen er et naturlig stopp for de reiselystne som ferierer i Norge. Jeg gleder meg til å vise frem byen, og noen av de nyskapende bedriftene som finnes her, sier Mæland.

Impact Hub Bergen vil også presentere sin virksomhet på start-upscenen i Bergen.

Fakta om Nordisk ministerråd

  • Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017. Formannskapet går på rundgang mellom de nordiske landene for ett år av gangen. Sverige overtar fra nyttår 2018.
  • Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene er Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representert.
  • Norge har i sitt formannskap vektlagt temaene "Norden i omstilling for å fremme nordisk konkurransekraft", "Norden i Europa for å styrke samarbeidet om europapolitikk", og "Norden i verden for å videreutvikle det nordiske strategiske partnerskapet i utenrikspolitikken".
Til toppen