Presseinvitasjon:

Overlevering av rapport om barnebortføring

Arbeidsgruppa som har sett på regelverk, organisering og behandling av internasjonale barnebortføringssaker i Norge er nå ferdig med sitt arbeid. I morgen presenterer arbeidsgruppa sine forslag. Pressen er velkommen.

Arbeidsgruppa som har sett på regelverk, organisering og behandling av internasjonale barnebortføringssaker i Norge er nå ferdig med sitt arbeid. Pressen er velkommen når arbeidsgruppa presenterer sine forslag.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein-Karlsen, vil motta rapporten. Statssekretær i Utenriksdepartementet Bård Glad Pedersen (H) og statssekretær i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Maria Hoff Aanes (FrP) vil også være til stede.

Arbeidsgruppens mandat og medlemmer

Tid: Fredag 31. januar klokka 1300

Sted: Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug Torg 4 A, Nydalen

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Tonje Torsgard, mobil 95 96 10 67

Til toppen