Presseinvitasjon: Regjeringen mottar fremforhandlet forslag til byvekstavtale for Nord-Jæren

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fremforhandlet forslag til byvekstavtale for Nord-Jæren blir signert fredag 6. desember. Regjeringen, ved statssekretærer for Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Lars Jacob Hiim er til stede for å motta det signerte forslaget fra forhandlingspartene på Nord-Jæren.

Pressen er velkommen til overrekkelse av fremforhandlet utkast til byvekstavtale.

Avtalen vil i forkant bli signert av forhandlingspartene fra Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland. Statssekretærer for Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Lars Jacob Hiim, mottar forslaget til avtale på vegne av regjeringen.

  • Overrekkelsen finner sted på Scandic Airport Sola, kl. 12.30.
  • Deltagerne er tilgjengelig for pressen etter overrekkelsen.
  • For nærmere informasjon kontakt Kjersti Sandvik Bernt, kommunikasjonsrådgiver for Bymiljøpakken: 412 08 278.

Bakgrunn

Et fremforhandlet utkast til byvekstavtale for Nord-Jæren legges fram. Avtalen innebærer gjensidige forpliktelser for å sikre et godt miljø, bedre fremkommelighet, og en integrert areal- og transportpolitikk i perioden 2019-2029 og erstatter eksisterende byvekstavtale. Avtalen skal nå til lokalpolitisk behandling hos fylkeskommunen og de ulike kommunene, før avtalen behandles i regjering og endelig avtale er på plass. Byvekstavtalen er en del av Bymiljøpakken.