Presseinvitasjon til møte om ulykkesutviklingen

De siste to årenes utvikling i ulykkesbildet på norske veier er alvorlig. Derfor inviterer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sentrale aktører i trafikksikkerhetsarbeidet til et møte om ulykkesutviklingen.

Tidspunkt: Fredag 17. november, klokken 13.30
Sted: R5, Akersgata 59, Oslo

Agenda for møtet er som følger:

  1. Statens vegvesen presenterer rapporten «Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2022».
  2. Statens vegvesen orienterer om ulykkessituasjonen i 2023.
  3. Dialog med sentrale aktører om videre arbeid.

Journalister og fotografer som ønsker å være til stede på møtet, må gi beskjed innen torsdag 16. november, klokken 12.00. Påmelding sendes til kommunikasjonsrådgiver Kristin Bentdal Larsen, e-post kristin-bentdal.larsen@sd.dep.no, mobil 416 09 206.