Presseinvitasjon: Ungdomskriminalitet skal bekjempes og forebygges

Sted:

justis- og beredskapsminister Monica Mæland presenterer den første stortingsmeldingen om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet på 20 år.

Presseinvitasjon: Ny stortingsmelding: Ungdomskriminalitet skal bekjempes og forebygges