Presseinvitasjon

Pressemøte om miljøtilstanden i Oslofjorden og oppfølging av tiltak

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

På oppdrag fra klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet ferdigstilt den første rapporten om status for tiltakene som skal bedre miljøtilstanden i Oslofjorden. Pressen er invitert til et kort pressetreff mandag i forbindelse med ferdigstillelsen av denne rapporten og det ordinære møtet i Oslofjordrådet.

Tid: Mandag 05. sept. 12:00

Sted: Den Norske Opera og Ballett, møterom Kirsten Flagstad

Kontakt:

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide vil være tilstede og redegjøre for regjeringens politikk. Miljødirektoratet vil orientere kort om sin seneste rapport om hvordan tiltakene for en renere Oslofjord blir fulgt opp.

Vi det vil bli anledning for en-til-en-intervjuer og fotografering utenfor ved operaen i etterkant av pressetreffet, for de som ønsker dette. 

Oslofjordrådet består av aktuelle departement, representantar for kommunene og fylkeskommunene rundt fjorden. Berørte statsforvaltere og Oslofjorden Friluftsråd deltar også.

Påmelding:

Martin Lerberg Fossum – mlf@kld.dep.no – 468 19 812