Pressemeldinger

Pressetreff: Hva må til for å få flere til å søke seg til læreryrket?

Mandag 15. mai møter forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og kunnskapsminister Tonje Brenna organisasjonene i skole- og utdannings-Norge for å diskutere hva som kan gjøres for å få flere til å søke lærerutdanning. Etter møtet er både statsrådene og deltakerne på møtet tilgjengelige for intervjuer.

  • Tid: Mandag 15. mai kl. 13.45-14.15
  • Sted: Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18.

Årets søkertall viste en kraftig nedgang i søkingen til lærerutdanningene. Siden 2019 har det vært fire strake år med nedgang, og antallet søkere faller betydelig fra i fjor til i år. Totalt er det 21,9 prosent færre førstevalgssøkere til lærerutdanningene enn i 2022.

Spesielt er søkertallene til barnehagelærer og grunnskolelærer for de eldste barna lave, her er det færre enn én søker per studieplass.

For å følge opp dette, har forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og kunnskapsminister Tonje Brenna invitert de mest sentrale aktørene til et møte 15. mai for å diskutere situasjonen. Statsrådene ønsker å mobilisere alle gode krefter i og rundt skolen, undersøke hva som å gjøres og målrette innsatsen der den trengs mest. Første delmål er å få fylt opp studieplassene til høsten med kvalifiserte og motiverte studenter.

På møtet deltar blant andre Utdanningsforbundet, studentorganisasjonene, KS, Lektorlaget, Skolenes landsforbund, Universitets- og høyskolerådet, med flere.

Målet er å se nærmere på hva som kan være årsakene til den kraftige duppen i søkertall. Hva må til for å snu den negative trenden og for å få flere til å søke seg til læreryrket?

  • På hvilken måte kan aktørene som representerer barnehage- og skolesektoren bidra til at det blir flere lærere over hele landet?
  • Hva bør skje på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå?
  • Kan medlemmene i NFLP gå sammen om å definere et felles ståsted, med ambisjoner og eventuelt tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og synliggjøre de ulike aktørenes ansvar og forpliktelser?

Etter møtet er både statsrådene og deltakerne på møtet tilgjengelige for intervjuer, fra 13.45-14.15.

Påmelding: Journalister kan melde seg på til kommunikasjonsrådgiver Johanne Severinsen, 91114868, jose@kd.dep.no

Møt opp i god tid og husk gyldig legitimasjon (pass, førerkort, nasjonalt id-kort).