Presseinformasjon

Program for FNs sikkerhetsråd i juli

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Arbeidsprogrammet for FNs sikkerhetsråd i juli er klart. Denne måneden blir det blant annet debatter om fredsbevarende operasjoner, barn og væpnet konflikt og behandling av flere mandatfornyelser, blant annet for grensekryssende humanitær bistand til Syria.

Det er Brasil som har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i juli. Se hele programmet på FNs nettsider. Det kan komme endringer i programmet.

Program 

7. juli Planlagt vedtak av nytt mandat for grensekryssende humanitær bistand til Syria. Orientering og konsultasjoner om FNs politiske oppdrag for Vest-Afrika og Sahel (Unowas).
   
11. juli

Orientering og konsultasjoner om Jemen.

   
12. juli Åpen debatt om FNs fredsbevarende operasjoner og strategisk kommunikasjon.
   
13. juli Vedtak av nytt mandat for FNs politiske oppdrag for å støtte Hodeidah-avtalen (UNMHA). Vedtak av nytt mandat for FNs politiske oppdrag i Haiti (Binuh). Vedtak av fornyet sanksjonsregimet for Libya. Konsultasjoner om den politiske og humanitære situasjonen i Syria. Møte med troppebidragsytende land til FNs fredsbevarende styrke på Kypros (Unficyp).
   
14. juli

Orientering og konsultasjoner om Colombia.

   
18. juli Konsultasjoner om FNs fredsbevarende styrke på Kypros (Unficyp).
   
19. juli Åpen debatt om barn og væpnet konflikt.
   
20. juli Orientering og konsultasjoner om Syria og kjemivåpen.
   
21. juli

Konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon i Libanon (Unifil).

 

 

22. juli

Orientering om Den internasjonale straffedomstolen (ICC) sitt arbeid i Sudan.

 

 

25. juli

Orientering og konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Libya (Unsmil).

 

 

26. juli

Åpen debatt om den israelsk-palestinske konflikten.

 

 

27. juli

Orientering om fredsbygging og bærekraftig fred.

 

 

28. juli

Vedtak av nytt mandat for FNs fredsbevarende styrke på Kypros (Unficyp). Vedtak av fornyet sanksjonsregime  for Den sentralafrikanske republikk. Vedtak av nytt mandat for FNs politiske oppdrag i Libya (Unsmil). Konsultasjoner om FNs politiske oppdrag for forebyggende diplomati i Sentral-Asia (Unrcca).


Hvordan dekke møter i Sikkerhetsrådet

Pressetreff og åpne møter vises direkte på FNs web-tv. Video kan fås i etterkant etter avtale. Bilder fra møter kan fås fra UN Photo / photolibrary@un.org. Du finner Norges innlegg i Sikkerhetsrådet her.

Pressekontakter

New York: Astrid Sehl, astrid.sehl@mfa.no, telefon +1 646 642 9910.

Oslo: Ragnhild H. Simenstad, ragnhild.simenstad@mfa.no, telefon 91 71 74 59.