Presseinformasjon

Program for FNs tryggingsråd i november

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Arbeidsprogrammet for FNs tryggingsråd i november er klart. Det vil mellom anna være møter om fredsbygging og kampen mot terror i Afrika, og om maritim sikkerhet. Det er forventa vedtak om fornya mandat for FNs fredsbevarande operasjonar i Den sentralafrikanske republikk og i Abyei.

Det er Ghana som har presidentskapet i Tryggingsrådet i oktober. Sjå heile programmet på nettsida til FN. Det kan kome endringar i programmet.

Program

2. november

Orientering frå FNs høgkommissær for flyktningar, Filippo Grandi. Debatt om situasjonen i Bosnia-Hercegovina og planlagt vedtak av fornya mandat for EU sin stabiliseringsstyrke (Eufor Althea).

   
3. november

Open debatt om fredsbygging og  motstandsdyktighet i FNs fredsoperasjonar.

   
4. november

Val til Den internasjonale domstolen (ICJ), i både Tryggingsrådet og Hovudforsamlinga.

   
7. november Orientering om kjemiske våpen i Syria.
   
9. november

Orientering frå Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) om Libya.

   
10. november Debatt om kontra-terror i Afrika.
   
14. november

Orientering om politiarbeidet i FNs fredbevarande operasjonar. Planlagt vedtak av fornya mandat for FNs sanksjonsregime for Somalia. Planlagt vedtak av fornya mandat for FNs fredsbevarande operasjon i Den sentralafrikanske republikk (Minusca). Planlagt vedtak av fornya mandat for FNs fredsbevarande operasjon i Abyei (Unisfa).

   
16. november Orientering og konsultasjonar om Sahel (G5-styrken).
   
21. november Uformell dialog om den humanitære situasjonen i Syria.
   
22. november Orientering og konsultasjonar om sjørøveri og maritim sikkerhet i Guinabukta. Orientering og konsultasjonar om Jemen.
   
28. november

Orientering og konsultasjonar om den israelsk-palestinske konflikten. Konsultasjonar om Libanon (1701-rapporten). Konsultasjonar om sanksjonsregimet for Nord-Korea (1718-komiteen).

   
29. november

Orientering og konsultasjonar om den politiske og humanitære situasjonen i Syria.

Korleis dekke møter i Tryggingsrådet
Pressetreff og opne møte går direkte på FNs web-tv. Video kan du få i etterkant etter avtale. Bilete frå møta finn du på UN Photo / photolibrary@un.org. Du finn innlegg frå Noreg i Tryggingsrådet her.

Pressekontakt
New York: Astrid Sehl, astrid.sehl@mfa.no, telefon +1 646 642 9910.

Oslo: Mariken Bruusgaard Harbitz, mariken.bruusgaard.harbitz@mfa.no, telefon +47 99 09 35 38.