Arbeidsprogram for EU- og EØS-saker for 2022-2023 lagt fram

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har lagt fram sitt arbeidsprogram for EU- og EØS-saker for 2022-2023. Oppdatert 12. september med vedlegg om sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen 2022–2023.

Regjeringen slår i Hurdalsplattformen fast at EØS-avtalen ligger til grunn for Norges forhold til EU. Gjennom den deltar Norge i det indre marked som gir norske borgere og norsk næringsliv tilgang til et felles hjemmemarked med til sammen 30 land og 450 millioner mennesker. EØS-avtalen gir rett til fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og sikrer like konkurransevilkår og forutsigbarhet for norsk næringsliv.

– EØS-avtalen er grunnlaget for vårt brede samarbeid med EU på områder som klima og miljø, forskning, innovasjon, utdanning, helse, forbrukerspørsmål, sivil beredskap og kultur. Handlingsrommet i avtalen skal utredes og brukes aktivt, og det skal jobbes målrettet for å forsvare norske interesser overfor EU. I Hurdalsplattformen er regjeringen også tydelig på at vi vil stå opp for demokratiske verdier og et åpent og samarbeidende Europa, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Her kan du lese arbeidsprogrammet.

Vedlegg: Sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen 2022–2023