Psykologer får henvise pasienter

Psykologer skal kunne henvise pasienter til utredning og behandling hos avtalespesialist, rusbehandling og psykisk helsevern på sykehus. Det foreslår regjeringen i en endring av folketrygdloven og poliklinikkforskriften.

- Dette er et viktig skritt på veien mot pasientens helsetjeneste. De som trenger spesialistbehandling vil nå slippe å gå til fastlegen for å få henvisning. Det blir enklere for pasienten og mindre byråkratisk for helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Lovendringen innebærer at psykologene får samme adgang som fastleger til å skrive henvisninger som gir grunnlag for trygderefusjon. Forslaget medfører at psykologer skal kunne henvise til avtalespesialister som er psykologer, samt rusbehandling og psykisk helsvern i sykehus. 

Dagens ordning innebærer at pasienter som allerede går til behandling hos psykolog må oppsøke fastlegen hvis de trenger henvisning til spesialiserte tjenester. Det medfører ekstra kostnader og ventetid for pasienten, og er i tillegg en byråkratisk ordning som medfører dobbeltarbeid i helsetjenesten.

- Lovendringen er en anerkjennelse av psykologenes spisskompetanse på psykiske lidelser. Vi ønsker å bruke kompetansen deres på en bedre måte ved å gi dem samme adgang som fastleger til å skrive henvisninger til spesialisthelsetjenesten, sier Høie.

Det er et overordnet mål for regjeringen at mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer skal ha gode muligheter til å ta vare på egen helse. Denne lovendringen gjør veien til spesialisthelsetjenesten kortere for personer med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. 

Les lovforslaget om å gi psykologer mulighet til å henvise pasienter til utredning og behandling hos avtalespesialist, rusbehandling og psykisk helsevern på sykehus

Til toppen