Randklev bru er jobb nummer én

Svarinnlegg av Nygård om arbeidet med å gjenopprette bruforbindelsen over Lågen på Dovrebanen i Ringebu, publisert i Dagsavisen 9. november 2023.

Ekstremværet «Hans» førte i august til at Randklev bru i Ringebu kollapset. Bane NOR har vært på fra dag én med å kartlegge skader, og å vurdere både midlertidige og permanente løsninger for ny bruforbindelse. Vårt mål er helt klart: Å raskest mulig få på plass ei ny jernbanebru.

Etter en togtur mellom Oslo og Trondheim, med buss for tog på strekningen mellom Lillehammer og Ringebu, er kommentator Jo Moen Bredeveien utålmodig etter å få brua på plass – tre måneder etter kollapsen (Dagsavisen, 6. november).

I enkelte tilfeller kan det gå raskt å få på plass nye bruforbindelser. Da Badderen bru på E6 i Nord-Troms ble skadet under en vårflom i 2022, fikk Statens vegvesen på plass ei midlertidig bru etter åtte dager. Det tok visstnok ti dager å få på plass ny bru på en motorvei i Philadelphia i juni i år, men dette var over en vei. Begge disse veibruene hadde spenn på 30–40 meter. Randklev bru har et spenn på 170 meter, over en stor elv.

Jernbanebruer som kan erstatte Randklev bru er ikke hyllevare. Bane NOR undersøker nå om det er mulig å gjenbruke de to bruelementene som falt ned i Gudbrandsdalslågen. I tillegg må ett av de to fundamentene, som brua står på i elven, skiftes ut. Forbindelsen vil trolig komme raskere på plass med gjenbruk av bruelementer enn med bygging av ny bru. Uansett er omfanget av arbeidet såpass stort at det vil ta noe tid.

I sin kommentar har Bredeveien lyst til å rope: «Det går ikke lenger et tog mellom Oslo og Trondheim». Det er imidlertid ikke riktig. På hverdager har SJ Norge én avgang hver vei mellom de to byene – uten togbytte – men da går togene på Rørosbanen mellom Hamar og Støren.

Buss for tog på Dovrebanen er ikke ideelt, men tiden om bord i bussene mellom Oslo og Trondheim blir stadig kortere. Fra 30. oktober har det vært buss mellom Lillehammer og Ringebu. Planen er at det fra 10. desember kun skal være en busstur på 15 minutter på den drøyt én mil lange strekningen mellom Fåvang og Ringebu. Ulempene for de reisende blir derfor mindre frem til Randklev bru åpner.