Rapport fra Rådet for et aldersvennlig Norge

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok fredag 18. februar rapporten «Et aldersvennlig Norge på agendaen» fra Trude Drevland, leder for Rådet for et aldersvennlig Norge.

Ingvild Kjerkol og Trude Drevland
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og Trude Drevland, leder for Rådet for et aldersvennlig Norge. Foto: HOD

I rapporten presenteres rådets arbeid i de første tre årene, med anbefalinger til videre arbeid. Hovedbudskapet til rådet er de fleste eldre er friske og ressurssterke innbyggere med mye erfaring og kompetanse som de ønsker å bruke. Rådet har særlig jobbet med betydningen av å planlegge for å kunne greie seg selv og bo i sitt eget hjem så lenge som mulig. I dette ligger å tilpasse egen bolig til en fremtid med mindre bevegelighet, betydningen av gode nærmiljø hvor vi kan ta del i sosiale aktiviteter og ha tilgang til nødvendige tjenester. Rådet tar også opp utfordringene med digitalt utenforskap.

– Aldersvennlig samfunnsutvikling er bærekraftig utvikling, understreket Drevland, og peker på at det er en forutsetning at alle sektorer ser betydningen av og ansvaret for å skape et aldersvennlig samfunn. Eldre er langt mer enn helse og omsorg, avsluttet rådslederen.

Ingvild Kjerkol takket for rapportene og gode innspill til videre arbeid. Hun understreker hvor opptatt regjeringen er av at vi blir flere eldre, og at satsingen på aldersvennlig samfunn skal videreføres. Rådet har en viktig rolle i å skape økt forståelse i alle sektorer. Statsråden takket også Trude Drevland for å være en flott talsperson og utfordrende stemme om eldres rolle og aldersvennlig samfunn.

Les mer: Aldersvennlig Norge