Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapport om statlig arbeidsgiverfunksjon er overlevert KMD

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Deloitte foretatt en gjennomgang av den statlige arbeidsgiverfunksjonen. – Staten skal være en moderne og attraktiv arbeidsgiver, og denne rapporten gir oss innspill til hvordan vi kan bli bedre, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Rådgivningsfirmaet Deloitte har foretatt en gjennomgang av statens sentrale arbeidsgiverfunksjon, og har blant annet sett nærmere på hvordan denne er organisert.

- For å sikre innbyggere og næringsliv gode tjenester i fremtiden, må vi være en god arbeidsgiver for ansatte i statlige virksomheter. Denne gjennomgangen har vært viktig for å se hvordan vi kan styrke arbeidsgiverrollen, sier Sanner.

Deloitte har hatt kontakt med ulike interessenter i forbindelse med gjennomgangen. Hovedsammenslutningene, statlige arbeidsgivere, ansatte i KMD, andre departementer og virksomheter som har grenseflater opp mot arbeidet som gjøres i departementet, har deltatt i workshoper og i samtaler med utrederne. Deloitte har også sett til hvordan det jobbes i Sverige og Danmark med disse spørsmålene.

- I rapporten pekes det på områder der arbeidsgiverrollen kan forbedres, og det er forslag vi kan jobbe videre med. Staten er en stor arbeidsgiver og hvordan vi lykkes som en god arbeidsgiver, er viktig for både medarbeidere og innbyggere i årene fremover, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil nå gå grundig inn i rapporten og vurdere nærmere hvordan den statlige arbeidsgiverfunksjonen skal ivaretas.

Les rapporten:

Fakta om staten som arbeidsgiver:

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet har kompetanse til å inngå, og plikt til å forhandle om tariffavtaler med hovedsammenslutningene (HS) og slik legge rammer for lønns- og arbeidsvilkår i alle virksomhetene.
  • Tall fra Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) viser at det pr 1.3.2014 var 160 664 ansatte i staten (143 398 årsverk).
  • Ansatte i statlige foretak, statlige aksjeselskaper, statlige stiftelser eller andre organisasjoner som staten eier er ikke med i tallene i SST.
  • I staten er det om lag 300 forskjellige virksomheter.
  • De fire hovedsammenslutningene som staten forhandler med er: LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00