Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge rapporterer om eksport og import av våpen for 2017

Norge leverte 30. mai 2018 sin årlige rapport til sekretariatet for FN-avtalen om våpenhandel (Arms Trade Treaty - ATT).

Rapporten kan leses her.

ATT trådte i kraft 24. desember 2014, og Norge var det ellevte landet til å ratifisere avtalen. ATT omfatter et bredt spekter av konvensjonelle våpen, inkludert ammunisjon og deler og komponenter til slike våpen. Avtalen inneholder viktige forbud og kriterier knyttet til eksportlisenser, som brudd på internasjonal humanitærrett, internasjonale menneskerettigheter, organisert kriminalitet, terrorisme i importstatene og kjønnsbasert vold.

For statspartene innebærer ATT også at de skal legge frem en årlig rapport om faktisk eksport og import av konvensjonelle våpen. Det er ingen forpliktelse i avtalen om at rapportene skal være offentlig tilgjengelige, men fra norsk side tilstrebes størst mulig grad av transparens omkring våpentransaksjoner.

Norge oppfordrer avtalens statsparter til å oppfylle sine rapporteringsforpliktelser innen de fastsatte tidsfristene. Videre oppfordrer Norge alle stater som ikke har undertegnet eller ratifisert avtalen, til å gjøre dette.

 

Til toppen