Frist for å rapportere om russiske og belarusiske innskudd nærmer seg

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norske kredittinstitusjoner har etter sanksjonsregelverket plikt til å rapportere til Utenriksdepartementet om innskudd fra russiske statsborgere eller personer bosatt i Russland, eller av juridiske personer i Russland, som overstiger 100.000 euro innen 20. juni og tilsvarende for Belarus innen 25. juni. Disse fristene er nå forlenget til henholdsvis 4. og 9. juli.

Siden dette er første gang denne type rapporteringsplikt er blitt pålagt har Utenriksdepartementet besluttet å forlenge fristen med 14 dager for de kredittinstitusjoner som har behov for litt lenger tid. Ny frist blir dermed 4. juli for Russland og 9. juli for Belarus.

Med de historisk omfattende sanksjonene mot det russiske og det belarusiske regimet følger også en rapporteringsplikt for kredittinstitusjoner, som fremgår av den såkalte Russland-forskriften og den såkalte Belarus-forskriften.

I henhold til forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet («Russland-forskriften») § 8i skal kredittinstitusjoner senest 20. juni 2022 levere til Utenriksdepartementet en liste over innskudd som overstiger 100.000 euro som innehas av russiske statsborgere eller fysiske personer bosatt i Russland, eller av juridiske personer etablert i Russland. Listen over innskuddsbeløp skal oppdateres hver tolvte måned. Denne fristen har Utenriksdepartementet besluttet å forlenge til 4. juli.

En tilsvarende rapporteringsplikt følger av forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Belarus og landets medvirkning i Russlands aggresjon mot Ukraina («Belarus-forskriften»), vedlegg A, artikkel 1z. Fristen for å rapportere er 25. juni 2022, se artikkel 1z, jf. § 2 (10). Denne fristen har Utenriksdepartementet besluttet å forlenge til 9. juli.

Se veiledning om rapporteringsplikten.