Helseundersøkelser redder liv i Romania

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det er langt flere som dør av kreft i Romania sammenliknet med Norge og gjennomsnittet i EU. Det skyldes blant annet at det ikke finnes fungerende masseundersøkelser (screening). Med hjelp av Kreftregisteret her i Norge er ting i ferd med å endre seg.

Fra et av besøkene til et romsamfunn i Cluj Napoca fylke. Foto: IOCN

Det er særlig livmorhalskreft og brystkreft som tar liv i Romania. Det rumenske kreftinstituttet, IOCN, gjennomførte for en tid tilbake det første regionale screeningprogrammet for livmorhalskreft i Romania. Men resultatene var varierende.

Undersøkelsene nådde blant annet ikke ut til alle kvinnene man ønsket, ikke minst kvinner i grisgrendte strøk med lang vei til lege og lite informasjon og forståelse om hva som var hensikten med undersøkelsene. Blant dem romkvinner og kvinner fra andre minoriteter.

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Med Kreftregisteret på laget og over 1,5 millioner euro i støtte fra Norge gjennom EØS-midlene gjøres det nå et nytt forsøk.

  • 10 000 kvinner skal testes for livmorhalskreft – inkludert minst 2500 romkvinner
  • 5000 kvinner skal testes for brystkreft
  • Testsenter på hjul skal bidra til å nå kvinner i distriktene
  • 30 helsepersonell skal læres opp i å gjennomføre testene

Masseundersøkelsene er konsentrert om fylkene Cluj-Napoca, Arad, Calarasi, Gorj og Ialamita. Romkvinner er ikke den eneste minoritetsgruppen som drar nytte av prosjektet. Det omfatter også isolerte etniske grupper som slovakiske og russiske kvinner i Tulcea og Maramues fylke.

Gir resultater

Prosjektet har allerede begynt å gi resultater. Med den mobile enheten er det gjennomført over 40 besøk til isolerte samfunn. – Over 1 800 kvinner er testet for livmorhalskreft til nå. 42 er henvist til behandling for dysplasi, sier Nicula Florian som er prosjektleder.

Dysplasi er den medisinske terminologien for celleforandringer på livmorhalsen forårsaket av HVP-viruset. Små forandringer forsvinner som regel av seg selv. Større celleforandringer betraktes som tidlige kreftceller. Hvis disse cellene ikke blir oppdaget på et tidlig stadium, kan de utvikle seg til kreft i livmorhalsen. Dette er årsaken til at forebyggende undersøkelser er viktig.

– Behandling representerer den viktigste fordelen med prosjektet, nemlig å redde livet til aktive og unge kvinner som er engasjert i samfunn og familie, sier Florian.

Bekjemper brystkreft

Også brystkreftundersøkelsene er i gang. 1 862 kvinner har vært inne til mammografiundersøkelse så langt. Ti prosent av kvinnene som er testet, er kalt inn til videre undersøkelser. Det er tatt vevsprøver og påvist ondartede svulster hos flere av dem. At svulstene er oppdaget tidlig, har vært svært avgjørende.

Uten dette prosjektet kunne kreftsvulstene utviklet seg til avanserte stadier, uten symptomer. Konsekvensen er redusert effekt av behandlingen.

     Les mer: Liste over helseprosjekter i Romania

Utstrakt samarbeid

Prosjektet er gjennomført i nært samarbeid med Kreftregisteret i Norge. Kreftregisteret har blant annet ansvaret for de nasjonale screeningsprogrammene mot livmorhalskreft og brystkreft. De rumenske prosjektpartnerne har vært på studiebesøk hos Kreftregisteret i Oslo og brystkreftsenteret i Drammen.

Foto: IOCN

Samarbeidet er ikke bare begrenset til dette prosjektet. De skal også sammen forske mer på hva som er årsaken til at kvinner med minoritetsbakgrunn, som for eksempel romkvinner, og andre fattige har begrenset deltakelse og tilgang i slike masseundersøkelser.

– Vi benytter blant annet deltakende observasjon, intervjuer og gruppeintervjuer med romkvinner og kvinner fra distriktene. Det gir bred kunnskap om screeningprogrammet og organiseringen av helsetjenester i Romania, sier Trude Andreassen fra Kreftregisteret.

Det er forventet at prosjektet vil gi ny og viktig innsikt for rumenske myndigheter i hvordan regionale pilotprosjekter kan implementeres nasjonalt.

Fakta om prosjektet

  • Gjennomføres av Det rumenske kreftinstituttet, IOCN
  • Norsk samarbeidspartner: Kreftregisteret
  • Støttet med 1,535 millioner euro gjennom EØS-midlene
  • Norge finansierer helsetiltak i Romania med totalt 22,6 millioner euro frem til 2017.