Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Redusert alkoholavgift for små bryggerier

Redusert alkoholavgift på øl fra små bryggerier iverksettes fra 1. januar 2019.

Det er avklart at avgiftsreduksjonen kan gjennomføres uten godkjenning av EFTAs overvåkningsorgan (ESA). 

– Denne avgiftsreduksjonen er ønsket og foreslått av Bryggeri- og drikkevareforeningen, og jeg er glad for at vi nå kan levere på dette fra årsskiftet, sier finansminister Siv Jensen (Frp)

Begrunnelsen for tiltaket er å bedre rammebetingelsene for bryggerinæringen, stimulere til nyetablering og lokal småskalaproduksjon av øl.

– Å støtte opp om småbedrifter og gründere er noe av det viktigste vi kan gjøre i næringspolitikken. Med dette forslaget vil regjeringen bidra til at flere bryggerigründere sikrer og skaper arbeidsplasser rundt om i landet, sier Jensen.

Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2018–2019) Skatter, avgifter og toll 2019, punkt 13.2.

Til toppen