Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Reform av EUs klimakvotesystem

Sammen med åtte ministerkollegaer i EU har klima- og miljøminister Tine Sundtoft undertegnet en erklæring om reform av EUs klimakvotesystem. Norge er en del av EUs klimakvotesystem, som er et sentralt virkemiddel både i EU og i Norge for reduksjon av klimagassutslipp.

Et stort kvoteoverskudd har imidlertid gitt lave kvotepriser og dermed svake insentiver for omstilling og teknologiutvikling. I uttalelsen fremheves behovet for ytterligere reform utover de tiltakene EU allerede har igangsatt.  Det understrekes også at det er nødvendig med et forutsigbart og effektivt rammeverk som gir et klart og styrket prissignal for næringslivet og investorer.  Det foreslås også et system for bedre støtte til de sektorene som er mest utsatt for karbonlekkasje, i tillegg til innovasjonsstøtte for grønn teknologi.  

-Jeg er glad for kunne støtte denne erklæringen, hvor flere land er samlet om et mer ambisiøst kvotesystem. Regjeringen ønsker et mer effektivt kvotesystem som bidrar til omstilling i tråd med togradersmålet. Det er viktig at prisen på kvotene blir høyere, slik at vi unngår investeringer i lite miljøvennlige løsninger, sier Sundtoft

Initiativet springer ut av det uformelle Green Growth Group-nettverket som består av de medlemsland i EU som krever høye klimamål og et mer effektivt kvotesystem. Norge har siden høsten 2014 deltatt i dette samarbeidet.    

Kommisjonen forventes å legge frem forslag til reform av EUs klimakvotesystem for perioden etter 2020 i midten av juli.

Les erklæringen Green Growth Group Statement: EU ETS Phase IV.

Til toppen