Regelverk klart for erstatning ved avlingstap på grunn av manglende arbeidskraft

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Mange grøntprodusenter fikk problemer med å skaffe nok arbeidskraft på grunn av koronapandemien. Partene i jordbruksoppgjøret ble  derfor enige om at erstatningsordningen for avlingsskade i år skal utvides til også å omfatte avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft i innhøstingen som kan tilskrives restriksjoner i flyten av arbeidskraft forårsaket av koronapandemien.

Regelverket er nå på plass, og Landbruksdirektoratet har fastsatt satser for grønnsaker i veksthus, som ikke har vært en del av den ordinære ordningen for avlingssvikt som følge av klimatiske årsaker.