Regjeringa gir pengar til 1650 nye studentbustader

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Åtte studentsamskipnader og ei bustadstifting får til saman 646 millionar til å bygge nye hybeleiningar til studentar.

– Leigeprisane har auka mykje det siste året. Vi veit at husleige er den største enkeltutgifta for dei fleste studentar. Å syte for at det finst god tilgang på trygge og rimelege bustader for studentar er noko av det viktigaste vi kan gjere for studentøkonomien. Det kan også bidra til å dempe presset på den private leigemarknaden. I år aukar vi innsatsen særleg i Oslo, men også studentbustadprosjekt i sør, vest og nord får store tilskot, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.

Satsar på bygging av studentbustader i Oslo og Agder

I år er det Oslo og Agder som har fått pengar til dei største prosjekta. Det prosjektet som får flest tilsegn om tilskot ligg i Oslo, der får Studentsamskipnaden i Oslo 175,6 millionar kroner til 446 nye hybeleiningar i Nydalen. Studentsamskipnaden i Agder i Kristiansand får 154,3 millionar kroner til 392 nye studenthyblar på Lund Torv.

– I Oslo er auken i leigeprisar historisk sterk. Derfor har vi denne gongen sett av pengar til å skalere opp tilbodet på studentbustader i hovudstaden kraftig, med 546 nye hybeleiningar, seier Borten Moe.

Aukar byggetempoet

17 byggeprosjekt, fordelte på åtte studentsamskipnader og ei bustadsstifting får pengar. Samskipnadane søkte om tilskot til 2 639 hybeleiningar. Regjeringa har valt å prioritere nye og lovande byggeprosjekt som kan startast opp i løpet av kort tid.

– Vi vil få opp tempoet på bygginga av studentbustader og på sikt er målet 3000 nye hyblar i året. I fjor auka vi ramma for kor mykje kvar hybeleining kan koste, og det har hatt effekt. Eg synest studentsamskipnadene har vore gode til å planlegge nye prosjekt dei kan sette i gong raskt. Det betyr at det ikkje er lenge til dei første spadane kan stikkast i jorda, seier Borten Moe.

Slik blir midlane til dei 1650 hybeleiningane fordelte:

 

Samskipnad

Studiestad

Prosjekt

Tal på hybeleiningar

Tilskot i kr.

 
 

Stiftelsen Blindern studenterhjem

Oslo

Nordfløy

22

     8 661 400

 

NAS

Tromsø

Dramsvegen Panorama trinn 4

20

     7 874 000

 

NAS

Tromsø

Dramsvegen Panorama trinn 5

60

   23 622 000

 

SAMMEN

Bergen

Energisentral Hatleberg

66

   25 984 200

 

SAMMEN

Bergen

Hatleberg

12

     4 724 400

 

SiA

Grimstad

Jon Lilletunsvei

3

     1 008 000

 

SiA

Kristiansand

Lund Torv

392

 154 330 400

 

SiM

Kristiansund

Kristiansund

40

   13 440 000

 

SiO

Oslo

Gjerdrumsvei 10

446

 175 590 200

 

SiO

Oslo

Kringsjå fase 3

38

   14 960 600

 

SiO

Oslo

Ullevål studentby

40

   15 748 000

 

SiT

Trondheim

Festningsgata 11

34

   13 385 800

 

SiT

Gjøvik

Studievegen, Gjøvik

20

     6 720 000

 

SiT

Trondheim

Nardoveien 12/14

41

   16 141 700

 

SiT

Trondheim

Klostergata 20

9

     3 543 300

 

SiS

Stavanger

Studentboliger U13

277

 109 054 900

 

Studentinord

Bodø

Storgata 19

130

   51 181 000

 

SUM

 

 

1650

 645 969 900

 

Endringslogg : Retting i andre sitat fra statsråden.