Regjeringen åpner for konsesjonsbehandling i Opovassdraget

Regjeringen la i dag frem et forslag for Stortinget om å åpne for konsesjonsbehandling av kraftproduksjon i nedre del av det vernede Opovassdraget i Odda.

En kombinert utbygging av vannkraftverk og flomtunnel i nedre del av Opovassdraget vil bidra til å sikre Odda mot flomskader.

Sunnhordland Kraftlag har i samarbeid med Odda kommune sett på muligheten for en kombinert utbygging av vannkraftverk og flomtunnel i nedre del av vassdraget. Dette er et spennende prosjekt som både kan bidra til å sikre Odda mot flom, og gi betydelig ny fornybar kraftproduksjon, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Opovassdraget er vernet mot kraftutbygging, og det kan ikke åpnes for konsesjonsbehandling uten Stortingets samtykke. Flommen i oktober 2014 medførte store skader i Odda sentrum, og høy vannføring i Sandvinvatnet gikk utover dyrket mark, bolighus og driftsbygninger.

En kraftutbygging kombinert med flomtunnel vil gjøre det mulig å hindre skader ved de aller største flommene i framtiden og redusere flomproblemene rundt Sandvinvatnet.

Konsesjonsbehandling av prosjektet vil sette oss i stand til å avgjøre om tiltaket har akseptable konsekvenser for verneverdier og andre interesser. Regjeringen foreslår derfor å åpne for konsesjonsbehandling i nedre del av Opovassdraget, sier statsråd Tord Lien.  

Proposisjon til Stortinget

 

Til toppen