Regjeringen deler ut penger til fagskoler i alle fylker

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fagskoler over hele landet får 20 millioner kroner til 500 nye toårige studieplasser fra høsten 2023. – Dette er et betydelig løft i en viktig sektor, og vil sikre at enda flere får tilgang til utdanninger skreddersydd til arbeidsmarkedets behov, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Fagskoler tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som ofte er tilrettelagt slik at man kan kombinere utdanningen med jobb. I NHO sitt kompetansebarometer for 2022 meldte 53 prosent av bedriftene at de manglet folk med fagskoleutdanning.

Det er særlig mangel på folk innenfor bygg- og anlegg, industrien og IKT. Også det offentlige mangler folk med høyere yrkesfaglig utdanning, innenfor helse-, pleie - og omsorgsyrker.

– Vi vet at arbeidslivet har et stort behov for ansatte med høyere yrkesfaglig utdanning. De 500 nye studieplassene blir viktige for å tette dette kompetansegapet, sier Borten Moe.

Fullt opptrappet er dette en økning av antall studieplasser på 14 prosent fra dagens nivå.

– Regjeringa vil gi fagskolene en enda viktigere rolle og vil prioritere både vekst og kvalitet for å møte framtidas kompetansebehov. I tillegg til flere studieplasser er det i statsbudsjettet for i år også bevilget 52 millioner kroner som blant annet skal gå til å utvikle nye fagskoletilbud, sier Borten Moe.  

Oslo, Viken, Innlandet og Vestland får flest studieplasser

Det er fylkeskommunene som har ansvar for fagskolene. I høst ble de invitert til å søke om midler til nye studieplasser. Flest søkte om midler til studieplasser innen helse- og oppvekstfag og tekniske fag.

– Fagskolene er helt sentrale for å utvikle utdanningstilbud som svarer på de utfordringene samfunnet står overfor. Digitalisering og en aldrende befolkning gjør at behovet for disse studieplassene er stort, sier Borten Moe.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som har fordelt midlene, men det er opp til fylkeskommunene å bestemme hvordan pengene skal fordeles til den enkelte fagskole.

 

Fylkeskommune

Nye studieplasser

Halvårseffekt 2023

Agder

35

1 400 000

Innlandet

60

2 400 000

Møre og Romsdal

10

400 000

Nordland

10

400 000

Oslo

95

3 800 000

Rogaland

50

2 000 000

Troms og Finnmark

35

1 400 000

Trøndelag

48

1 920 000

Vestfold og Telemark

25

1 000 000

Vestland

60

2 400 000

Viken

72

2 880 000

Total

500

20 000 000