Regjeringen fordeler 20,9 millioner kroner til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

– I vår tid er det ekstra viktig å støtte tiltak som skal bekjempe polarisering og hets i samfunnet. Jeg er glad for at det er så mange gode initiativer rundt om i landet som skal fremme antirasisme, mangfold og dialog. Vi støtter nytenkende tiltak som skal utvikle kunnskap, og som skal forebygge diskriminering, rasisme og hatefulle ytringer, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

51 ulike mottakere får støtte til mange forskjellige prosjekter. Mottakerne er en blanding av lokale og nasjonale initiativer og aktiviteter. 19,4 millioner kroner fordeles nå, de resterende midlene fordeles etter klagebehandling. Det er Bufdir som administrerer tilskuddsordningen for Kultur- og likestillingsdepartementet.

Søkere har kunnet søke om midler til å:

  • forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen
  • utvikle metoder og innsatser for å fremme antirasisme, mangfold og dialogarbeid