Regjeringen forlenger grensekontroll

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har besluttet å forlenge personkontrollen på alle fergeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland med ytterligere 30 dager, til 15. mars 2016. Grensekontroll innføres av hensyn til offentlig orden og indre sikkerhet.

– Kontrolltiltaket har god preventiv effekt, og vi har grunn til å tro mange vil unnlate å reise til Norge grunnet grensekontrollen. Kontrollen er heller ikke til betydelig ulempe for ordinære reisende, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Etter at Norge innførte personkontroll på alle fergeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland har antallet asylsøkere gått betydelig ned. Det er imidlertid fortsatt et stort press på Schengen-yttergrensen, og mange uregistrerte utlendinger i Schengen-området kan ha ønske om å forflytte seg til et annet land. Norge har derfor fremdeles behov for å ha kontroll på egen sjøgrense.