Regjeringen gir 35 millioner kroner til flere barnehagelærere i levekårsutsatte områder

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil styrke bemanningen i barnehager i levekårsutsatte områder i Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Trondheim. Målet er å utjevne sosiale forskjeller.

– Skal vi utjevne sosiale forskjeller, må barna med størst behov få tettere oppfølging. Derfor oppretter regjeringen nå et nytt øremerket tilskudd for å øke andelen barnehagelærere i barnehager i våre største byer. Flere barnehagelærere vil gjøre det lettere å skape bedre språkmiljøer i barnehagene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

I Hurdalsplattformen skriver regjeringspartiene de vil «styrke satsingen på barnehage i områder med integrerings-, språk- og levekårsutfordringer». Regjeringen vil til høsten legge frem en ny nasjonal barnehagestrategi, som blant annet vil ha tiltak direkte rettet mot barnehager i levekårsutsatte områder. Som en start på denne satsingen oppretter regjeringen nå et nytt øremerket tilskudd for å øke bemanningen i barnehagen i de største byene. 15 millioner kroner av disse pengene kom i budsjettforliket mellom SV og regjeringen.

– Gapet i levekår mellom storbyene og resten av landet øker. Vi trenger en sterkere nasjonal satsing på storbyene, og regjeringen arbeider nå med flere tiltak som kan bidra gi bykommunene større handlingsrom til å utjevne sosiale forskjeller bekjempe barnefattigdom, sier Brenna.

Pengene skal primært gå til å øke andelen barnehagelærerårsverk i barnehagene. Det inkluderer å ansette flere nye barnehagelærere, men tilskuddet kan også gå til å erstatte assistenter med barnehagelærere. Dersom det er vanskelig å rekruttere barnehagelærere, kan pengene brukes til å øke grunnbemanningen i barnehagen.

Tilskudd til fem kommuner

Utdanningsdirektoratet utbetaler nå penger til kommunene som er en del av statens områdesatsinger, det vil vi si Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Trondheim.

Pengene fordeles etter antall barnehagebarn i de levekårsutsatte områdene. Oslo får mest, fordi kommunen har betydelig flere barnehagebarn i disse områdene (se tabell).

Kommune

Antall barn

Tilskudd

Oslo kommune

12 155

30 039 867 kr

Bergen kommune

714

1 764 580 kr

Stavanger kommune

664

1 641 010 kr

Drammen kommune

380

939 132 kr

Trondheim kommune

249

615 379 kr

Totalt

14 162

34 999 968 kr

Flere tiltak kommer

Regjeringen jobber med å få til endringer i barnehageregelverket som skal gjøre det lettere for kommuner å bruke ekstra penger på barnehager i levekårsutsatte områder. I dag er det flere kommuner som ønsker å bevilge ekstra penger til enkeltbarnehager, for eksempel til bedre bemanning og økt kompetanse i barnehager i levekårsutsatte områder.

– Den borgerlige regjeringen fjernet muligheten for å la kommuner holde de dyreste barnehagene utenom tilskuddsgrunnlaget. Dagens regelverk gjør det dermed ekstra dyrt og vanskelig å gi ekstra penger til barnehager i levekårsutsatte områder. Dette retter vi nå opp i, sier Brenna.