Regjeringen henter innspill fra aktørene på e-helsefeltet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol møtte representanter fra næringen og akademia for å få innspill til arbeidet med digitalisering i Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

– Næringen og akademia er viktige for at vi skal kunne nå målene våre for utvikling som kan gjøre helse- og omsorgstjenesten vår enda bedre, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Denne ukens rundebordskonferanse er den andre på kort tid. Tidligere i måneden møtte helse- og omsorgsministeren også representanter for pasientene, innbyggerne, fagfolkene, kommunene og sykehusene. Formålet er å få innspill om digitaliseringsbehovene og hvordan vi raskere kan få tatt ut nytte ved økt bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenesten.

– I arbeidet med digitalisering vil jeg prioritere to ting. Det første er tiltak som gjør at kommuner og sykehus kan legge opp til bedre pasientforløp og mer samhandling. Rett informasjon til rett sted til rett tid er nøkkelen. Det andre er å få utviklet og innført digitale løsninger og teknologi som reduserer behovet for helsepersonell i tjenesten. Det blir viktig for å sikre en trygg og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, sier Kjerkol. 

– Nasjonal helse- og samhandlingsplan vil vi gi en helhetlig beskrivelse av digitaliseringspolitikken i helse- og omsorgstjenesten. I dette arbeidet er det viktig å samle hele sektoren, hele veien fra de som utvikler teknologien og løsningene til pasienter og frem til fagfolkene som skal ta løsningene i bruk. Vi må sammen prioritere hvilke behov som haster mest å få løst og hvordan vi bruker de samlede ressursene best mulig.

Rundebordskonferansene var produktive, og statsråden fikk mange verdifulle innspill. Sektoren ga uttrykk for at det er på tide at både pasienter, innbyggerne, pårørende og fagfolk får kjenne på nytteverdien av de investeringene som allerede er gjort på feltet.

– Vi fikk mange gode tilbakemeldinger og mye var i tråd med det vi forventet. Det er en utålmodighet etter å få rullet ut løsninger som gir bedre pasientbehandling og oppfølging. Fagfolk må også merke at ny teknologi og nye løsninger effektiviserer arbeidshverdagen deres.

– Tilbakemeldingene fra næringen er også positive. De står klare til å utvikle løsninger, men etterlyser tydeligere og mer forutsigbare rammebetingelser fra myndighetene. Det tar vi på alvor, og det er blant annet derfor vi vil innføre en helseteknologiordning. Denne ordningen skal gi insentiver til å investere i ny teknologi. Vi er også avhengig av akademia for å sikre en kunnskapsbasert, fremtidsrettet og innovativ helse- og omsorgstjeneste.