Regjeringen inviterte til samarbeid om leiemarkedet

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

− Regjeringen jobber for å sikre rettighetene til leietakere og trygge leieforhold. Mange leietakere trenger mer forutsigbarhet enn de har i dag, sier statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti.

møte om profesjonell utleie og bedre tilgang på informasjon på leiemarkedet.
Foto: KDD

Tirsdag 18. oktober inviterte statssekretæren til et møte om profesjonell utleie og bedre tilgang på informasjon på leiemarkedet. 

På møtet deltok Eiendom Norge, FINN, Frost Eiendom, Forbrukerrådet, Huseierne, Leieboerforeningen, Norsk Eiendom, Norsk studentorganisasjon, Odd Hansen Eiendom, Oslo kommune, Sandnes kommune, Selvaag Utleie, Steinar Moe Eiendom og Utleiemegleren.

Flere gode utleieboliger

I Norge er det mange privatpersoner som leier ut bolig og som gir et viktig bidrag til leiemarkedet. På møtet trakk Anti frem de store, profesjonelle utleierne med et langsiktig perspektiv på utleie. 

− Vi trenger flere gode utleieboliger. Spesielt i de store byene er det et potensial for mer profesjonell utleie, som kan gi leietakere enda bedre forutsigbarhet og stabilitet, sier Anti.

Anti inviterte aktørene til å jobbe sammen med departementet for å kartlegge hva som skal til for å øke tilbudet fra store, langsiktige utleieaktører. 

Vil at flere skal gå velinformerte inn i leieforhold

Flere av deltakerne på møtet trakk frem at både leietakere og private utleiere ofte stiller uforberedt når de inngår en leieavtale. De kjenner ikke godt nok til hvilke rettigheter og plikter de har. Dette kan medvirke til konflikter senere i leieforholdet.

Anti svarte med å invitere til en arbeidsgruppe som skal jobbe for bedre og mer koordinert informasjon på leiemarkedet.

− Mange av de historiene vi hører om i media, handler om ting som er ulovlig, sier Anti.

Hun mener det er viktig at informasjonen kommer på rett sted til rett tid. 

− Det er flere aktører som gjør en viktig jobb med å informere og gi råd om leieforhold. Vi trenger at alle aktørene går sammen for å koordinere informasjonen, sier Anti, og trekker frem både utleieplattformene og interesseorganisasjoner.

Begge initiativene ble tatt godt imot blant deltakerne.

Jobber med stortingsmelding om boligpolitikk

Regjeringen er i gang med en ny stortingsmelding om en helhetlig boligpolitikk. Utfordringene på leiemarkedet vil være ett av temaene i meldingen.

Meldingen skal etter planen legges frem våren 2024