Regjeringen prioriterer forebygging, beredskap og trygghet

Hamar Arbeiderblad er kritiske og skriver på lederplass den 23. august at Innlandet politidistrikt nå må finne midler til å åpne to polititjenestesteder i Engerdal og Sør-Odal. HA anklager regjeringen for å ha «hørselsproblemer», men har selv utelatt tre svært viktige opplysninger i sin leder.

  • HAs lederartikkel er basert på informasjon fra april. I juni 2023 prioriterte regjeringen 550 millioner kroner til politiet, som kommer ut til politidistriktene i disse dager. Dette var blant annet for å møte økte kostnader, som har vært krevende for både folk og alle offentlige etater.
  • Innlandet politidistrikt er tildelt særskilte midler for å etablere polititjenestested i Engerdal i 2023. Dette er penger de ikke ville fått, dersom tjenestestedet i Engerdal ikke skulle åpne.
  • Ny politistasjon i Sør-Odal etableres i 2024, og statsbudsjettet for 2024 legges på vanlig måte frem i oktober.

Redaktørene i Hamar Arbeiderblad spør seg også om det er klok politikk å åpne de nye polititjenestedene. Svaret er ja.

Vi trenger spissede fagmiljø, men vi trenger også det lokale politiet som er til stede i folks hverdag, enten det er i Brumunddal eller i Sør-Odal. I tillegg åpnet vi i 2022 en politistasjon på svenskegrensen på Magnormoen i Eidskog, en av Norges største grenseoverganger.

Etter mitt syn et viktig tilskudd i kampen mot narkotikasmugling og grensekriminalitet for hele Østlandet, som også kommer for eksempel Hamarregionen til gode.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering har et klart mål om å styrke det lokale politiet etter at Høyre-regjeringen la ned over 120 politistasjoner. I 2016 gikk ifølge Politiforum 600 mennesker i fakkeltog i Brumunddal mot degradering av politistasjonen. Nå har både Engerdal, Sør-Odal og Eidskog uttrykt ønske om mer tilstedeværelse i sine områder.

Jeg møtte mange takknemlige folk da jeg besøkte Sør-Odal med nyheten om nytt polititjenestested. Politistasjonssjefen på Kongsvinger, som Sør-Odal i dag sokner til, uttrykte til Glåmdalen at dette er «ubetinget positivt», og også noe som er bra for tilstedeværelsen i nabokommunen Nord-Odal.

Regjeringen skal legge frem en lokalpolitiplan. Nye tjenestesteder er ett av tiltakene i planen. Styrking av eksisterende tjenestesteder, flere studieplasser på politihøgskolen for å få flere politifolk, dronekapasitet og nye biler i politidistriktene er andre viktige tiltak for lokal beredskap. Dette har regjeringen enten gjennomført eller planlagt.

De mange dyktige tjenestepersonene som jobber i politiet gjør en viktig og god jobb hver dag. Nye tjenestesteder og styrking av lokalt politi kan forhåpentligvis bidra til enda bedre forankring til lokale forhold, og god kontakt med barn og unge. Mange foreldre er for eksempel bekymret for økende bruk av rus blant ungdom. Da er politiet en viktig forebyggende aktør sammen med kommune, skole, helse og barnevern.

Politiet er også grunnleggende for beredskapen. Grepene vi gjør på politi henger sammen med at vi blant annet har rustet opp Sivilforsvaret og styrket både Forsvaret og Heimevernet. Vi bygger opp beredskapen, fordi folks trygghet er det viktigste – enten de bor i Hamar eller i Nord-Odal.