Regjeringen starter arbeid med ny stortingsmelding om Svalbard

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har bestemt at det skal legges frem en stortingsmelding om Svalbard i 2024.

Helhetlige meldinger til Stortinget om Svalbard har tidligere vært lagt frem med om lag ti års mellomrom. Den forrige meldingen ble lagt frem i 2016.

– Det er nå behov for å foreta en samlet gjennomgang av svalbardpolitikken og legge kursen for Svalbard framover. Gjennom arbeidet med en ny svalbardmelding, vil vi legge grunnlaget for en stabil og forutsigbar forvaltning av Svalbard i tråd med de overordnede målene i svalbardpolitikken, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Utviklingen de siste årene med klimaendringer, økt aktivitet og en ny sikkerhetssituasjon i Europa, har medført nye utfordringer for Svalbard. Nasjonal kontroll er viktig i hele landet, også på Svalbard, og Regjeringen har derfor nylig innført personkontroll og kontroll med vareførsel til og fra Svalbard. Lokalsamfunnet i Longyearbyen har også gjennomgått store endringer, og fremstår i dag med en større variasjon av virksomheter og et tilpasset tjenestetilbud.

Arbeidet med en ny stortingsmelding om Svalbard skal legge grunnlag og føringer for aktivitet og forvaltning på øygruppen i tiden framover, og de helhetlige gjennomgangene bidrar til en balansert utvikling innenfor målene for svalbardpolitikken. Det skal legges opp til dialog og involvering av lokale aktører i arbeidet med meldingen.