Pressemeldinger

Regjeringen starter arbeidet med handlingsplan mot drukning

Fiskeri- og havministeren inviterer til innspillsmøte for å sette i gang arbeidet med en handlingsplan mot drukningsulykker på fritidsområdet.

- Vi må få til en samlet nasjonal innsats mot drukningsulykker og økt bevissthet om forebygging. Det er mange flinke aktører som gjør mye bra arbeid på dette feltet, og jeg ser frem til å få gode innspill og nyttige diskusjoner, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Regjeringen har etablert en nullvisjon mot drukningsulykker på fritidsområdet. Fra før har regjeringen etablert en nullvisjon om ingen omkomne eller hardt skadde på sjøen fra fritids- og yrkesfartøy.

Så langt i år har 64 personer druknet i Norge, viser tall fra Redningsselskapet. Det er like mange som på samme tidspunkt i fjor.

– Antallet drukningsulykker er for høyt og det er alvorlig. Mine tanker går til de som har opplevd en ufattelig tragedie. Arbeidet med drukningsforebygging er viktig for regjeringen og for meg personlig, sier Skjæran.

Tid: Mandag 18. september 2023 kl. 10:00-11:30
Sted: Nærings- og fiskeridepartementet i Kongens gate 8, 0153 Oslo (også mulighet for digital deltakelse).