Regjeringen trapper opp innsatsen for skeive med ny handlingsplan

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I dag ble den nye handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold lansert. Planen inneholder 49 tiltak for å sikre rettigheter, bedre livskvalitet og øke aksept for kjønns- og seksualitetsmangfold.

– Det bør være en selvfølge at alle skal få være den de er og elske den de vil. For å komme dit trengs det konkret politisk handling, og det skal vi bidra med, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023-2026) skal bidra til å øke livskvaliteten til skeive, sikre rettigheter og bidra til større aksept for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Skeive har dårligere livskvalitet og psykisk helse enn resten av befolkningen, og transpersoner er særlig utsatt for diskriminering, vold, seksuelle overgrep og psykiske helsevansker. Mange skeive opplever fordommer, diskriminering og hatkriminalitet. I noen miljøer er det ekstra vanskelig å være skeiv.

– Skeives kamp for å få være seg selv, er en av de viktigste frihetskampene i Norge. I noen miljøer er det spesielt vanskelig å være åpen og disse retter vi nå økt innsats mot, sier Trettebergstuen.

Handlingsplanen for lhbt+ har tre prioriterte innsatsområder:

  • Skeive med minoritetsbakgrunn og skeive i religiøse samfunn
  • Transpersoner og personer med kjønnsinkongruens
  • Inkluderende idrett

Det er 49 tiltak i handlingsplanen som hele regjeringen har samarbeidet om. Tiltakene er utarbeidet i tett samarbeid med organisasjonene på feltet blant annet gjennom en rekke innspillsmøter.

– «Homo» brukes fortsatt som skjellsord. Mange skeive opplever utenforskap, fordommer og hets - i skolegården, på arbeidsplassen, i nabolaget og på nett. Vi har en jobb å gjøre for å øke aksepten og toleranse for mangfoldet blant oss, og nå tar regjeringa skikkelig tak, sier kultur- og likestillingsministeren.

Handlingsplanen inneholder også tiltak for å styrke arbeidet for skeives rettigheter internasjonalt.