Regjeringen vil avvikle au pair-ordningen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår å fjerne muligheten for å søke oppholdstillatelse som au pair i Norge.

– Vi vil ha skikkelige arbeidsforhold for alle, også når arbeidet skjer i hjemmet. Selv om mange au pairer har det fint hos familiene de bor hos, har ordningen også for noen blitt et smutthull for å få billig arbeidskraft. Den tiden der au pair-ordningen reelt sett var en kulturutvekslingsordning er forbi, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (AP).

Regjeringen legger opp til gode overgangsordninger, slik at en avvikling ikke går på bekostning av de au pairene som allerede er i Norge.

– Nå følger vi opp punktet i Hurdalsplattformen om å avvikle au pair-ordningen. Forslaget skal ut på høring slik at alle få mulighet både til å komme med sine synspunkter på det å avvikle ordningen og på hvordan dette skal skje, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Høringsfristen settes til 29. juni 2023.