Regjeringen vil fjerne retten til etterbetaling av barnetrygd og forlenger midlertidige endringer i to år

Siden 2022 har Norge bosatt over 70 000 ukrainske fordrevne. For å bidra til mer bærekraftige ankomster fremover foreslår regjeringen ytterlige tiltak. De midlertidige endringene i lovverket forlenges også til 1. juli 2026.

– Vi skal fortsatt ha kontroll på innvandring og integrering i Norge. Vi stiller opp og tar vår del av ansvaret, ankomstene skal være bærekraftige over tid. Ankomstene skal samtidig være mer på nivå med de andre nordiske landene. Nå ser vi at tallene går betydelig ned. Dette kan tyde på at tiltakene til nå har hatt effekt, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Siden nyttår er ankomstene betraktelig redusert, og om lag 40 prosent færre ukrainere kommer til Norge nå sammenlignet med i samme periode i fjor. Russlands brutale angrepskrig i Ukraina er uforutsigbar, og det er vanskelig å si hvordan utviklingen i ankomster av fordrevne fra Ukraina blir i tiden fremover.

Endring i barnetrygdloven 

Regjeringen ber nå Stortinget vedta at personer med midlertidig kollektiv beskyttelse ikke lenger skal få utbetalt barnetrygden for det første året de har bodd i Norge. Endringen er ett av flere tiltak regjeringen varslet tidligere i vinter, som har som formål å få ytelsesnivået til fordrevne nærmere nivåene i våre naboland.

– Vi skal stille opp for Ukraina, både med våpen og ressurser, men de som kommer hit skal også leve trygge liv. Vi har en forventing om at folk som kommer til Norge raskt kommer i jobb, og kan forsørge seg selv. Derfor foreslår vi denne innstrammingen, sier Brenna. 

Forslaget innebærer i praksis at personer med midlertidig kollektiv beskyttelse ikke lenger få etterbetalt barnetrygd for det første året de har bodd i Norge.

Et viktig mål med det midlertidige regelverket er å legge til rette for at fordrevne raskt kommer i jobb og kan forsørge seg selv.

Regjeringen foreslår derfor:

  • Ukrainere får ikke lenger økonomisk støtte dersom de velger å bo privat i stedet for i asylmottak
  • Staten vil ikke lenger dekke kostnader for kjæledyr for nyankomne i asylmottak. I praksis vil det ikke være anledning til å bo i asylmottak med kjæledyr for nyankomne.
  • Det er strammet inn på anledningen til å reise frem og tilbake mellom Ukraina og Norge.
  • Det tilbys ikke lenger innkvartering eller transport til ukrainere som reiser til andre steder enn Nasjonalt ankomstsenter i Råde kommune.
  • Det informeres aktivt om at det er krav om botid i Norge for å få tilgang til en rekke ytelser gjennom folketrygden.

  • Krav om fem års botid for retten til tannhelsetjenester med redusert egenbetaling for personer mellom 19 og 24 år
  • Krav om tolv måneders forutgående medlemskap i folketrygden for rett til engangsstønad ved fødsel. Engangsstønaden er i dag på 92 648 kroner til personer uten opptjent rett til foreldrepenger
  • Reduksjon av introduksjonsstønaden for ektefeller og samboere uten barn med totalt om lag 6000 kroner i måneden
  • Stønaden ved deltidsprogram skal tilsvare antall timer i introduksjonsprogram