Regjeringen vil forlenge kompensasjonsordning for persontogselskapene frem til sommeren

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Vi har forhåpentlig lagt periodene med strenge smitteverntiltak bak oss. Med færre reisende har koronapandemien vært krevende for persontogselskapene. Det er fortsatt vesentlig færre reisende enn før koronaen rammet oss. For å opprettholde et attraktivt togtilbud, går regjeringen inn for å kompensere togoperatørene for reduserte billettinntekter frem til utgangen av juni i år, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Stortinget har fra før vedtatt å kompensere persontogselskapene for reduserte billettinntekter ut mars i år. Det pågår dialog mellom Jernbanedirektoratet og togselskapene for å finne en langsiktig løsning for å tilpasse inngåtte avtaler til en ny normal. Forlengelsen som regjeringen nå går inn for, gjør at persontogselskaper vil kunne motta økonomisk kompensasjon frem til reforhandlede avtaler etter planen vil kunne tre i kraft.

Legger frem forslag til bevilgning i revidert nasjonalbudsjett 2022
Regjeringen vil nå vurdere bevilgningsbehovet for den forlengede økonomiske kompensasjonen til togselskaper ut juni, og legge frem et forslag om dette for Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i mai i år.

Det legges opp til å videreføre støtten på like vilkår som tidligere. Dette betyr at togselskapene kompenseres for differansen mellom selskapets inntekter og kostnader. Togselskapene vil fremdeles dekke en egenandel av differansen.

Støtte må utbetales på etterskudd når Stortingets vedtak foreligger. I tillegg til Stortingets samtykke tas det forbehold om statsstøtterettslige vurderinger.   


For flere opplysninger – se: