Regjeringen vil forsterke samarbeidet med EU om klima og industri

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Vi støtter fullt opp om EUs grønne giv. Både Norge og EU har høye ambisjoner om å kutte utslipp og skape jobber. Et tettere samarbeid er nødvendig for raskere å kunne utvikle bærekraftige løsninger og næringer. Derfor er denne enigheten med EU om å styrke samarbeidet om det grønn skiftet svært viktig, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Støre besøker Brussel for en rekke møter med EUs ledere. Han har hatt samtaler med Europakommisjonens president Ursula von der Leyen, EUs rådspresident Charles Michel og kommisærene Frans Timmermans, Valdis Dombrovskis og Margrethe Vestager.

Regjeringen vil forsterke samarbeidet med EU om klima og industri.
Regjeringen vil forsterke samarbeidet med EU om klima og industri. Foto: SMK.

Forsterket samarbeid om grønn omstilling og den alvorlige utviklingen i Ukraina var hovedtema for samtalene.

– Norge har løsninger EU trenger og for norsk næringsliv er EU det viktigste markedet. Et forsterket partnerskap med EU vil ha stor betydning for en rekke norske industrisatsinger i årene som kommer, som havvind, batterier, mineraler, grønn skipsfart, hydrogen og karbonfangst og -lagring. Dette er en satsing som vil trygge eksisterende og skape nye bærekraftige arbeidsplasser i Norge, sier Støre.

Den svært alvorlige utviklingen i Ukraina var en sentral del av samtalene i Brussel.

– Russlands folkerettsstridige fremferd i Ukraina krever en tydelig fordømmelse og samlet respons fra Europa, tett koordinert med øvrige Nato-allierte. Vi har et sterkt verdifelleskap med EU som vi må stå opp for og beskytte, sier statsminister Støre.

Norge ser med bekymring på utviklingen når det gjelder menneskerettigheter, demokrati og rettsstatens rolle globalt. Også i flere EU-land er institusjoner under press, noe som ble diskutert i samtalene. 

– Vi ser med bekymring på utviklingen i en del land i Europa. Rettsstaten kan ikke tas for gitt og Norge vil gjøre mer for å styrke demokrati, rettsstat og vern av menneskerettigheter i Europa i samarbeid med EU, sier statsminister Støre.

Også klima- og miljøminister Espen Barth Eide og statssekretærer fra Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet deltok under besøket til Brussel.

Statsministeren møtte også norske bedrifter og fagbevegelse som er tilstede i Brussel og ledet et fellesarrangement med EU om norsk batterisatsing og samarbeidsmuligheter mellom EU og Norge innen hydrogen.