Regjeringen vil gi 140 millioner til å hjelpe studentene faglig og sosialt

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil foreslå for Stortinget en omfattende pakke med økonomiske tiltak for å motvirke konsekvensene av pandemien i samfunnet. Det omfatter blant annet at universiteter, høyskoler og fagskoler får 100 millioner kroner til å gi studentene ekstra faglig støtte og forhindre at de blir forsinket eller slutter på studiene som en følge av pandemien. I tillegg får studentsamskipnadene 40 millioner kroner til å sosiale og psykososiale tiltak for studenter.

– Pandemien slipper ikke taket og det blir mer digital undervisning og færre muligheter for å treffes mange sosialt. Vi vet at dette er veldig krevende for studentene. Derfor har vi nå fremmet forslag som vil gi universitetene, høyskolene, fagskolene og samskipnadene mer penger til å sette i gang eller forlenge ekstra tiltak for å hjelpe studentene både faglig og sosialt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Pandemien har vist at smitteverntiltak påvirker studentene negativt både faglig, sosialt og økonomisk. Derfor har Stortinget de siste to årene bevilget 318,5 millioner for å følge opp studentene. Nå følger regjeringen opp med mer penger for 2022 til faglig og psykososial oppfølging.

  • 100 millioner kroner til tiltak for å sikre progresjon for studentene. Målet er å bidra til god og tett faglig oppfølging for å sikre progresjon og at de ikke faller fra studiene.
  • 40 millioner kroner til samskipnadene til oppfølging av studentene i 2022, med føring om at de skal sikre sosial og psykososial oppfølging av studentene, og at studentene skal involveres i hvordan pengene best kan brukes.

– Samskipnadene, universitetene, høyskolene og fagskolene skal samarbeide tett med studentene om hvordan pengene best kan komme til nytte lokalt. Så håper vi alle at pandemitiltakene kan lettes så raskt som mulig, men hvis vi må ha smitteverntiltak langt inn i neste år eller må stramme inn ytterligere, vil jeg vurdere om det trengs mer penger. Vi vil også vurdere om det er behov for ekstraordinære tiltak for studenter som har mistet deltidsjobben, sier Ola Borten Moe.

Med forbehold om Stortingets vedtak vil regjeringen følge opp med å tildele pengene så snart Stortinget har vedtatt tiltakspakken. Da vil de også komme tilbake til hvordan midlene fordeles mellom institusjonene og samskipnadene.