Regjeringen vil ha en mer trafikksikker russetid

Russebusser med sidevendte seter og ståplasser kan være farlige i kollisjoner eller ved kraftig bremsing. Samferdselsdepartementet har derfor gitt Statens vegvesen i oppdrag å se på et forbud mot bruk av slike plasser under kjøring.

– Vi ønsker at russen skal ha en så trafikksikker feiring som mulig. Vi vet at busser med sidevendte seter og mange ståplasser er veldig populære blant russen, og vi er bekymret for trafikksikkerheten ved bruken av disse. Skadeomfanget kan bli stort ved en ulykke. Vi kan ikke vente til det skjer en alvorlig ulykke, derfor gjør vi dette nå, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Dette går oppdraget ut på:

  • Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen vurdere et mulig forbud mot bruk av sidevendte seter under kjøring, i busser som ikke er i rutetrafikk.
  • Statens vegvesen har også fått i oppgave å vurdere forbud mot bruk av ståplasser under kjøring i busser som ikke er i rutetrafikk.
  • Statens vegvesen skal også vurdere mulige innstramminger for godkjenning av sidevendte seter og ståplasser

– Bruk av sidevendte seter og ståplasser under kjøring kan være farlige i kollisjoner eller ved kraftig bremsing. Oppdraget til Statens vegvesen er for å se på forebyggende tiltak, slik vi gjør på alle områder i trafikksikkerhetsarbeidet, sier Nygård.

– Vi vet at busser med sidevendte seter er de mest populære, men disse er også blant de eldste russebussene. De kommersielle russeselskapene er spesielt ute etter disse og har bidratt til at svært gamle og teknisk utdaterte busser brukes mye lenger enn normalt, sier Nygård. 

Også busser med mange ståplasser er populære, og bruken av disse som mobile festlokaler medfører betydelig høyere ulykkesrisiko enn den bruken disse bussene opprinnelig er utformet for.

Siden russebuss ikke er en egen kjøretøygruppe, er det viktig at eventuelle regelverksendringer ikke påvirker busser i ordinær rutetransport og annen vanlig løyvepliktig transport. I tillegg skal Statens vegvesen se på konsekvenser og tilpasninger for veteranbussmiljøet.

Kan tidligst iverksettes fra 2025

Regjeringen ønsker at dette arbeidet skal prioriteres, og har bedt Statens vegvesen om å ta sikte på at eventuelle forskriftendringer kan settes i verk fra 2025. Det kan også være behov for å vurdere overgangsordninger, blant annet knyttet til inngåtte kontrakter om leie av buss. 

– Norsk ungdom er fornuftige, og signalene vi sender nå, gjør forhåpentligvis at de som ennå ikke har inngått kontrakter til russetiden sin, kan gå for de trygge valgene – både når det gjelder trafikksikkerhet og når det gjelder økonomi, sier Nygård.

Busser fra utlandet

Mange russebusser blir bygget om og godkjent utenfor Norge. Dette skjer blant annet i Sverige, og bussene godkjennes der med en utforming som i mange tilfeller ikke ville blitt godkjent i Norge.

– Statens vegvesen har vært i dialog med svenske myndigheter om godkjenningspraksisen tidligere, og jeg kommer til å ta kontakt med min svenske kollega for å se hvordan vi kan samarbeide om dette fremover, sier samferdselsministeren.

Det har også vært en økning i bruk av utenlandsregistrerte busser med sjåfør. Fra 1. januar i år har muligheten for dette blitt begrenset. Nå er det kun tillatt for utenlandske busselskap å ta oppdrag i Norge i maksimalt 20 dager sammenhengende, og maksimalt 30 dager totalt per kalenderår.

Oppfordring til russ og russeforeldre

Statens vegvesen tilbyr gratis teknisk kontroll av russebusser. Ved godkjent kontroll får bussen et oblat som viser at kjøretøyet har vært kontrollert. Ved kontroll langs veien vil russebusser uten oblat normalt gå gjennom en omfattende teknisk kontroll, mens busser med oblat vanligvis ikke blir kontrollert, med mindre det er åpenbart at noe på bussen er endret etter godkjenningen.

– Dette er et veldig godt tiltak fra Statens vegvesen, og jeg håper både russen og russeforeldre merker seg dette. Jeg oppfordrer alle til å benytte seg av tilbudet for å få en så trafikksikker russetid som mulig, sier Nygård.

 

Les mer om Statens vegvesens tilbud til russen her

Oppdragsbrevet til Statens vegvesen (pdf)