Regjeringen vil satse på skogen og norsk skogindustri

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matminister Sandra Borch og næringsminister Jan Kristian Vestre deltok i dag på konferansen Skog og tre 2022. - Vi har felles ansvar og oppgaver innenfor det som denne konferansen dreier seg om – å utvikle verdikjeden for skog- og trenæringene, sa Borch i sitt innlegg.

Skogbruk og trebasert industri er en viktig verdikjede i Norge som sysselsetter om lag 22 200 personer, hvorav ca. 6 600 i skogbruket. Aktiviteten i skogbruket er nå på et høyt nivå. I 2021 ble det omsatt 11,6 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål, som er det høyeste noen gang. Omsatt volum i første kvartal 2022 var 7,5 prosent høyere enn året før. Den høye aktiviteten kan knyttes til gode priser for tømmer, både til sagbrukene og annen industri.

– Ressursen er fortsatt ikke utnyttet på nivå med potensialet som vi kan ta ut innenfor bærekraftige rammer. Effekten av den storstilte skogplantingen på 50-70-tallet har begynt å avta, og dette kan også ses på tallene for CO2-opptak i klimagassregnskapet som nå er på en synkende trend. Derfor må vi ha fokus på å bygge opp skogressursene. Vi vil bidra til å øke innsatsen innenfor skogplanting, ungskogpleie og andre skogkulturtiltak både for å sikre råstofftilgangen for fremtidas industri, men også for at skogen skal bidra så mye som mulig til å nå våre klimamål og -forpliktelser, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Skog & Tre arrangeres av Norges Skogeierforbund og Det norske Skogselskap.

Landbruks- og matminister Sandra Borch sammen med til venstre Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund og Trygve Enger administrerende direktør i Det norske skogselskap.
Skog og tre 2022. Landbruks- og matminister Sandra Borch sammen med til venstre Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund og Trygve Enger administrerende direktør i Det norske skogselskap. Foto: Landbruks- og matdepartementet