Regjeringens første møte i Forum om muslimfiendtlighet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I dag møttes regjeringen og representanter fra den muslimske befolkningen i Forum om muslimfiendtlighet. Der diskuterte de blant annet forebygging av hat og rasisme blant barn og unge, og kunnskap om sikkerhetstiltak i trossamfunn.

Statsminister Jonas Gahr Støre snakker med representanter fra muslimske organisasjoner.
Statsminister Jonas Gahr Støre, flankert av barne- og familieminister Kjersti Toppe, kulturminister Anette Trettebergstuen og justisminister Emilie Enger Mehl drøfter sikkerhet for muslimer og muslimske trossamfunn i Forum om muslimfiendtlighet. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

– Flere muslimer forteller at hat og rasisme gjør dem utrygge og hindrer dem i å gjøre dagligdagse gjøremål. Andre forteller at de ikke tør å delta i den offentlige debatten. Sånn skal vi ikke ha det i Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I dag deltok han og flere representanter fra regjeringen på det første årlige møtet i Forum om muslimfiendtlighet. Temaet var sikkerhet og deltakerne fikk ta opp deres bekymringer og forslag til løsninger. 

– Alle har et ansvar for å motvirke diskriminering, rasisme og ekstremisme. Regjeringen har nylig etablert en ekstremismekommisjon for å styrke innsatsen vår mot voldelig ekstremisme. I dag fikk vi viktige innspill fra forumet. De lytter vi til og tar med i arbeidet vårt, sier statsminister Jonas Gahr Støre. 

Flere muslimske organisasjoner har henvendt seg til regjeringen og bedt om møte for å diskutere temaer relatert til sikkerhet ved moskeer og for muslimer. Dette var derfor et naturlig tema i regjeringens første møte i forumet. 

– På onsdag er det tre år siden terrorangrepet mot Al Noor-moskeen. Ingen skal føle seg utrygge i moskeen. Innsatsen mot radikalisering og terror er høyt prioritert av regjeringen. I kampen mot ekstremisme og hat trenger vi innspill fra flere hold og derfor er dagens møte viktig, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.  

Dialog om muslimfiendtlighet

Forum om muslimfiendtlighet er et årlig møte som legger til rette for jevnlig dialog mellom regjeringen og representanter fra den muslimske befolkningen og organisasjoner som er engasjert i arbeidet mot diskriminering av og hat mot muslimer. Dette var Støre-regjeringens første møte med forumet. Forumet ble opprettet av den forrige regjeringen.

Organisasjoner som deltok på møtet:

  • Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn Norge
  • Antirasistisk senter
  • Islamsk Råd Norge
  • MINOTENK
  • MiRA-Senteret
  • Muslimsk Dialognettverk
  • Stiftelsen 10. august
Gruppebilde av representanter for muslimske organisasjoner og barne- og familieministeren, arbeids- og inkluderingsministeren og justisministeren
Representanter for organisasjonene Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn Norge, Antirasistisk senter, Islamsk Råd Norge, MINOTENK, MiRA-Senteret, Muslimsk Dialognettverk og Stiftelsen 10. august sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og justisminister Emilie Enger Mehl. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet