Regjeringsskifte — statsminister Jens stoltenbergs II regjering

Regjeringsskifte – statsminister Jens stoltenbergs regjering

Stoltenbergs regjering overtar etter Bondeviks regjering 17. oktober 2005. Pressemelding