Regjeringsskifte - Statsminister Kjell Magne Bondeviks regjering

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringsskifte
Statsminister Kjell Magne Bondevik