Regjeringsskifte - Statsminister Kjell Magne Bondeviks regjering

Regjeringsskifte
Statsminister Kjell Magne Bondevik