Historisk arkiv

Regler for innsyn i e-poster

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Odelstinget vedtok onsdag 3. desember at det skal gis forskrifter om arbeidsgiveres innsyn i ansattes e-poster. Saken skal nå opp i Lagtinget og deretter sanksjoneres av Kongen i statsråd. De nye forskriftene vil trolig tre i kraft ut på nyåret.

Se også:

Til toppen