Regnskapsregler for forsikring

Som følge av innføringen av Solvens II-regelverket i 2016 må det vurderes hvilke prinsipper som skal legges til grunn for verdivurdering av forpliktelser og eiendeler i forsikringsselskapenes regnskap.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til endringer i regnskapsreglene for forsikringsselskaper. Høringsnotatet og utkast til forskriftsendringer er utarbeidet av Finanstilsynet.

Høringsfristen er 3. august 2015.

Til toppen