Utviklingsminister Tvinnereim til Malawi og Sør-Afrika

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Anne-Beathe Tvinnereim er på sitt første besøk til Afrika og til et partnerland som utviklingsminister 27. februar til 3. mars.

Turen går først til Malawi. Der skal utviklingsministeren se på nært hold hvordan noen av hovedsatsingene i bistanden gjennomføres på landnivå. Hun skal også få et innblikk i hvordan helhetlige bistandsprogrammer leverer resultater langs mange spor samtidig, for eksempel innen matsikkerhet, jobbskaping, likestilling og klimatilpasning. 

En betydelig del av støtten til landbruk og matsikkerhet i Malawi er rettet mot småbrukere. Kirkens Nødhjelp, Utviklingsfondet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er sentrale norske aktører. Regjeringen legger stor vekt på å styrke norsk innsats for matsikkerhet både bilateralt i samarbeid med partnerland og gjennom multilaterale samarbeidspartnere. 

Deler av besøket skjer sammen med lederen for Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (Ifad) Gilbert Houngbo. Houngbo og Tvinnereim skal blant annet sammen ut i felt til to ulike kooperativer. Utviklingsministeren skal også besøke et meieri Norfund har investert i, og prosjektet Transform som Kirkens Nødhjelp, Utviklingsfondet og NMBU alle er involvert i.

Det legges også opp til samtaler med IPPF Malawi, en organisasjon som jobber med familieplanlegging og aktivister som jobber med lesbiske, homofile, bifiles og transpersoners og interkjønnspersoners rettigheter.

Deretter skal utviklingsministeren til Sør-Afrika. Landet er en viktig partner for Norge både regionalt og globalt, og vi samarbeider på en rekke områder, blant annet om vaksiner og den globale pandemiresponsen. Gjennom Norfund investerer Norge i næringsutvikling, innen vaksineproduksjon, fornybar energi, matsikkerhet og landbruk. Det legges opp til et møte med Sør-Afrikas helseminister for å videreføre det nære samarbeidet om pandemiberedskap og -respons, inkludert samarbeidet i ACT-A.

Statsråden står for den offisielle åpningen av Norfunds kontor i Cape Town og besøker hovedkontoret til norske Scatec. Der vil Norfund annonsere en ny stor investering i fornybar energi i Sør-Afrika. Klimainvesteringsfondet vil bli Norges viktigste verktøy for å begrense utslippene i utviklingsland. Dette er både god klimapolitikk og god utviklingspolitikk. Sør-Afrika kan bli et viktig land for fondet. Det blir også besøk til norskstøttede organisasjoner som har jobbet med lokal organisering for sosial rettferdighet og lik fordeling i en av Sør-Afrikas største «townships».

Pressekontakter:
Politisk rådgiver Kenneth Engvoll Løland  (med på reisa) T: 91 53 42 04 e-post: kenneth.engvoll.loland@mfa.no
Kommunikasjonsrådgiver Mari Bangstad T: 41 44 08 71 e-post: mari.bangstad@mfa.no