Næringsministerens innlegg under konferansen om svensk-norsk reiselivs- og destinasjonsutvikling på tvers av grensen

                                                                                            * Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen.

Takk til de svenske og norske arrangørene, Sveriges Ambassade, Business Sweden, Norsk-Svensk Handelskammer og Næringsforeningen i Trondheimsregionen, for at dere setter norsk-svensk reiselivsamarbeid, og alle mulighetene det innebærer, på kartet.

Hvilket bedre sted å diskutere svensk-norsk samarbeid om reiseliv og destinasjonsutvikling enn her i Trondheim, i hjertet av landet vårt, med kort vei til våre gode, svenske naboer.

Trøndelag og Jämtland ja, jeg husker jo sagnomsuste Fäviken, om lag 200 kilometer rett øst herfra.

Der snakker vi destinasjon folkens: verdt en omvei får en ny mening: folk fra hele verden kom jo for å spise og bo langt inni de svenske skogene.

Og en av de sagnomsuste rettene var jo kamskjellene, som kom fra Hitra så vidt jeg husker. Et svensk-norsk samarbeid altså, som satte en gyllen standard.

Og egentlig er det svensk-norske samarbeidet som sådan en gyllen standard.

Både menneskers og virksomheters liv, og landenes økonomier, er sammenvevde på en måte som er nokså sjelden for stater i verden i dag.

Det skal vi være stolte av. Og det skal vi bygge videre på.

*

Den svensk-norske grensen er selve ryggraden i nordisk integrasjon.

Og det betyr at grenseregionene på hver side må spille en viktig rolle.

Nærhet betyr at man kjenner og forstår hverandre, at man har tillit til hverandre, og at ting derfor kan skje raskt og effektivt.

Det som skjer i grenseregionene og på lokalt nivå kan være en mal for hva vi kan få til nasjonalt.

Den norske regjeringen jobber for å oppfylle de nordiske statsministernes Visjon 2030, som innebærer at Norden skal bli verdens mest integrerte region.

Det betyr tettere strategisk samarbeid, og strategisk industripartnerskap.

Det er ingen tvil om at mye av det vi er gode på i Norden, det trenger verden, og at vi best kan få dette ut til verden sammen.

*

I dag skal vi snakke om hvordan vi i fellesskap kan utvikle attraktive og bærekraftige reisemål i hele denne regionen.

Og hvordan det norsk-svenske samarbeidet kan være en motor for destinasjonsutvikling som forener opplevelser både på svensk og norsk side.

Reiselivsnæringen er en stor og viktig næring for både Norge og Sverige.

I forrige uke lanserte jeg Norges første veikart for reiselivsnæringen.

Veikartet er en løypemelding som gir status for den norske regjeringens arbeid med reiseliv.

Regjeringens ambisjon er å bidra til at Norge blir blant verdens mest bærekraftige reisemål.

Kort fortalt skal dette skje ved at reiselivsnæringen blir mer lønnsom, grønnere og lokalt bærekraftig.

Reiselivstilbudet er ofte avgjørende for å skape levende og attraktive lokalsamfunn, og vi må jobbe for langsiktighet og forutsigbarhet og flere helårsarbeidsplasser.

Reiselivet er viktig for regjeringens politikk om at hele landet skal tas i bruk.

Reiselivsnæringen er en av Norges største eksportnæringer, og skal eksporten vokse må reiselivet også bidra.

Regjeringen vil bidra til at reiselivsnæringen skal utvikle seg videre innenfor bærekraftige rammer.

Det betyr enda bedre, grønnere og mer gjennomtenkte tilbud. Det betyr en helhetstenkning. Det betyr bedre infrastruktur, mer samordning.

Og her er vi tilbake til betydningen av et godt samarbeid over landegrensene: i alt fra kamskjell til togstrekninger og flyplasser er det åpenbart at Sverige og Norge kan løfte hverandre.

Vi kan og skal dele på «hardware» og helt konkrete ting, men også på «software»: løsninger, kompetanse og ideer.

Det er åpenbart at destinasjonene i våre to land ofte kan og bør bindes sammen, både med hensyn til logistikk og innhold.

Og vi bør binde oss enda nærmere sammen også når det gjelder mål og visjoner.

Ikke bare overordnede mål som bærekraft og økt felles verdiskaping, men konkrete mål som skaper gjensidig utvikling på tvers av grensene.

For eksempel er jo verdenscupen i Åre i år, og Ski-VM i Trondheim neste år, arrangementer som næringslivet på begge sider av grensen må se på som store muligheter.

Vi vet jo at grensen ikke er noen begrensning, men oppgaven er å gjennomføre det i praksis, med hensyn til transport, infrastruktur og samarbeid om opplevelsene.

Mulighetene dobles når vi tenker slik. Og samtidig er det jo slik at utfordringene også er de samme på hver side av grensen.

Altså må vi ha samme virkelighetsforståelse, samme målsetninger, for å kunne finne gode løsninger i fellesskap.

Det har vi langt på vei gjort, men vi skal utdype dette gjennom den nordiske turismesamarbeidsgruppen der vi samordner arbeidet med de nasjonale turismestrategiene og reiselivspolitikken, og sørger for en mer systematisk tilnærming til både regionale og nasjonale utfordringer.

*

Vi er best sammen her i Norden. Fellesskapet er vår styrke. Det er sant fra lokalplan og helt opp til det nasjonale, strategiske og geopolitiske planet.

Sverige som medlem av NATO blir et forsterket sikkerhetsfundament som også vil innebære enda større samhandling langs grensen og ikke minst her i regionen.

Samhandling er ikke teori, det er en praktisk øvelse.

Og la meg avslutte med å gjenta at det som skjer i grenseregionene og på lokalt nivå kan være en mal for hva vi kan få til nasjonalt.

*

Kjære alle sammen.

Fäviken finnes ikke lenger, sic transit gloria mundi.

Men kamskjellene våre finnes og i morgen drar jeg til Stockholm.

Ikke for å selge kamskjell altså, men for å bidra til at det norsk-svenske samarbeidet fortsetter å sette standarden for hva man kan få til sammen, inn i fremtiden.  

Takk for meg!

***