Rekordmange fikk læreplass i 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

81 prosent av søkerne hadde ved utgangen av fjoråret fått en lærekontrakt. Det er en økning på 3 prosentpoeng fra året før og er den høyeste andelen som er registrert siden målingene startet i 2011. – Dette viser at pilene peker i riktig retning og det er attraktivt å velge yrkesfag. Regjeringen jobber hardt sammen med fylker og partene i arbeidslivet for å få stadig flere ungdommer ut i lære, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet, Udir, viser at det i 2021-2022 ble inngått 25 000 nye lærekontrakter. Det er 400 flere enn året før og et historisk høyt tall.

– Dette er veldig positive tall. Denne regjeringen har gjennomført et kraftig løft for yrkesfagene og det ser vi resultater av nå. Norge vil ha behov for titusenvis av nye fagarbeidere og håndverkere i årene som kommer. Da er det avgjørende at unge som velger yrkesfag får en læreplass slik at de får fullført opplæringen sin og får et fagbrev, sier Brenna.

Også i årets statsbudsjett er det satt av betydelige midler til yrkesfagløftet. 460 millioner kroner, som er en økning på om lag 90 millioner kroner fra året før, skal gå til blant annet å styrke arbeidet for flere læreplasser, bedre formidlingen  og kvalifisere flere elever til læreplass.

 

Nær 9 av 10 søkere innen bygg- og anleggsteknikk fikk lærekontrakt

Det er variasjon mellom de ulike utdanningsprogrammene når det gjelder hvor lett det er å få en læreplass. Innenfor bygg- og anleggsteknikk fikk 87 prosent av søkerne en lærekontrakt, mens tallet er 71 prosent på helse -og oppvekstfag.

– Lærlingene er vårt felles ansvar. Når flere tusen ungdommer og voksne hvert år står uten en læreplass, taper både samfunnet og den enkelte. Jeg håper alle bransjer og det offentlige er seg bevisst det samfunnsansvaret de har. Ved å ta inn en lærling sikrer man også rekrutteringen, sier Brenna.

Andel søkere som har fått lærekontrakt fordelt på utdanningsprogram. Prosent.
Andel søkere som har fått lærekontrakt fordelt på utdanningsprogram. Prosent.

Flest fikk læreplass i Rogaland og Agder

Det er også forskjeller mellom fylkene i hvor stor andel av søkerne som får læreplass. Sammenlignet med 2021 har andelen søkere som fikk læreplass økt i alle fylker, bortsett fra i Vestland. Der gikk andelen ned 1,4 prosentpoeng, til rundt 82 prosent.

Rogaland og Agder hadde den høyeste andelen søkere som fikk læreplass. Der fikk 85 prosent av søkerne en lærekontrakt, mens 73 prosent fikk lærekontrakt i Vestfold og Telemark.

Andelen søkere som har fått lærekontrakt i 2021-22, fordelt på fylke og type kontrakt. Prosent.
Andelen søkere som har fått lærekontrakt i 2021-22, fordelt på fylke og type kontrakt. Prosent.